Risico Inventarisatie en -Evaluatie
Een belangrijk instrument binnen de arbeidsomstandighedenzorg en de VCA is de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) met het Plan van Aanpak (PvA).
 
Een RI&E houdt in dat een werkgever door middel van een checklist controleert of er in zijn bedrijf voldoende voorzorgs-maatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid, welzijn en milieu te voorkomen en of er meer gedaan moet worden. En zo ja, wat dan precies. Door het invullen van deze checklist komt men tot een Plan van Aanpak met verbete-rmaatregelen. Het doel van de risico-evaluatie is om te bepalen aan welke aspecten aandacht moet worden geschonken om risico's te verminderen en dus ongevallen en incidenten te voorkomen.