Verhuurnet
   
BHV-Basis & BHV-Herhaling
 
Iedere werkgever dient conform de Arbowet zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van zijn personeel. Om in het geval van calamiteiten te zorgen dat schadelijke gevolgen tot een minimum beperkt blijven, moeten er onder andere bedrijfshulpverleners worden opgeleid.
 
 
De BHV opleidingen van Verhuurnet Opleidingen is als volgt ingedeeld:
 
 
Bedrijfshulpverlening (basis)
De basisopleiding BHV duurt twee dagen. Eén dag wordt er aandacht besteed aan brandpreventie en blussen. De volgende dag wordt besteed aan het verlenen van eerste hulp en het verrichten van
levensreddende handelingen (o.a. reanimatie). Aan het einde van de tweede dag wordt er een examen afgenomen en bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat een bhv-certificaat dat geldig is voor één jaar.

Bedrijfshulpverlening (herhaling)

De herhalingsopleiding BHV duurt één dag. Tijdens deze dag wordt de stof uit de basiscursus in het kort herhaald. Na afloop hiervan volgt wederom een examen. Bij voldoende resultaat wordt het bhv-certificaat verlengd voor één jaar.
 
Naast de in-company opleiding kan middels open inschrijving deze BHV opleiding worden gevolgd op de aangegeven locaties:
 
 
Uitvoering en kosten
Bedrijfshulpverlening (basis)
De kosten voor deze tweedaagse opleiding middels open inschrijving op één van de onderstaande locaties, bedragen per persoon € 285,00 inclusief lesmateriaal en lunch. Indien gewenst kan de opleiding in-company worden gegeven. De kosten tot en met 8 personen bedragen € 1.900,00. Voor iedere extra persoon wordt € 209,00 in rekening gebracht.

Bedrijfshulpverlening (herhaling)

De kosten voor deze ééndaagse opleiding middels open inschrijving op één van de onderstaande locaties bedragen per persoon € 160,00 inclusief lesmateriaal en lunch. De kosten hiervoor bedragen tot en met 8 personen € 940,00. Voor iedere extra persoon wordt € 105,00 in rekening gebracht.
 
 
Contactpersoon: Silvia Bakker
E-mail: sbakker@verhuurnet.nl
T. : 085 73 255 20